חוק החומרים המסוכנים

חוק משנת 1993 שבא להכשיר אחסון של חומרים מסוכנים, טיפול בהם, ואחזקה נכונה שלהם. חומרים מסוכנים מוגדרים כחומרים שהם או רעלים או כימיקלים מזיקים. מוגדרים כל מיני מקרי מבחן של פגיעה מהחומרים הללו. בתחום הסמים נעשית הבדלה בין הסמים הפליליים לבין סמי המרפא שניתנים באישור ובסמכות של רופא מוסמך. יישום החוק הלכה למעשה מדבר על אחסון, ומיקום החומרים במקום בו הם צריכים להיות מאוחסנים.
 
אחסון חומרים מסוכנים
 
אחסון החומרים המסוכנים ייעשה בתא אשר יש לו מנעול ובריח. לא ניתן יהיה לפתוח צא עם חומרים מסוכנים בלי להיעזר באמצעי נעילה ופתיחה שכאלה. חומר מסוכן הוא כלי נשק לכל דבר ועניין, ואם הוא נופל לידיים הלא נכונות הוא עלול לגרום לאסון, ולכן מאחסנים אותו כפי שמאחסנים נשק או כל מוצר מסוכן אחר – מאחורי מנעולים. לכך מחויבות מרפאות, ומחויבים בתי מרקחת ואפילו בתי זיקוק בהם יש חומרים רעילים לצרכי עבודה.
 
מיקום החומרים המסוכנים בתאי האחסון
 
המיקום יהיה מיקום נפרד מיתר התאים בהם יש חומרים פונקציונליים לעבודה אך אינם מסוכנים. לדוגמה, מים מזוקקים הוא חומר לא מסוכן. טינר שקוף ורעיל שנראה בדיוק כמו מים לא יאוחסן ליד מים מזוקקים אלא בתא נעול ונפרד מהתא בו המים מאוחסנים. כך הדבר נכון גם לגבי כל יתר החומרים והכימיקלים המוגדרים מסוכנים ועלולים ליצור בלבול כאשר הם מצויים ליד בקבוקים או שפופרות של חומרים לא מסוכנים.
 
ניהול פנקסי רעלים
 
כל בלע מקצוע או מפעל שעובד קבוע עם חומרים מסוכנים יהיה חייב לנהל פנקס רעלים בפנקס הרעלים יהיו רשומות כמויות הרעלים שיש בחנות, במרפאה או במפעל, מתי הם נמכרו למאן דהו, מתי מאן דהו מכר להם אותם, ועוד. כמובן שעדכונן של הכמויות ייעשה בפנקס בזמן אמת.
 
אגרות
 
השר להגנת הסביבה מוסמך לקבוע תשלום אגרות המסמיכות את בתי העסק שצריכים להשתמש ברעלים. האגרות ישולמו בתקופה בה השר קבע בחוק, או במסגרת תקנת שעה המשודכת לאותו חוק. מטרת האגרות היא הבדיל בין המוסמכים להחזיק ברעלים וכימיקלים מסוכנים לבין אלו שלא.
עוד על חוק החומרים המסוכנים ניתן למצוא אצלנו. בקרו באתר והתעדכנו בנעשה!