איכות הסביבה לילדים

איכות הסביבה מהווה אחד הנושאים החשובים שקיימים בתחום החינוך, משום שילד שמודע לאיכות הסביבה יהיה מבוגר שיתרום לאוויר טוב יותר וסביבה בטוחה יותר למחיה לטווח הארוך. הבעיה המרכזית שלנו כחברה גלובלית היא שלא כולנו מודעים, ולא כולנו מכירים בצורך הבסיסי לשמור על סביבה נקייה. בעוד שבישראל נרשמים כל שנה אירועי זיהום סביבה ואוויר חמורים בחגים ובימי שבתון בשמורות של מטיילים, בסינגפור מענישים בעונש מלקות אדם המשליך מסטיק ברחוב, ועל כן הילדים שם מודעים הרבה יותר לנעשה בתחום הסביבתי. האם זה אומר שישראל צריכה לעבור לכזה לו"ז? לא. הפתרון להגברת המודעות טמון אך ורק בחינוך הילדים והנוער.
 
התקנת פחי מחזור בבתי ספר
 
פחים לריקון סוללות ריקות, פחים להשלכת נייר, ופחים לאחסון אשפה רטובה היו מאז ומתמיד חלק מהלו"ז בבתי הספר, אולם כיום ישנה יותר מודעות לנושא המחזור. זה מצבטא בהצבת הפחים אחד ליד השני, עם רישום מדויק למה נועד כל פח, והסבר בבית הספר מדוע זה חשוב למיין נכון. לימוד הנושא מלווה בהקשרים פדגוגיים לימודיים לאפקטים כמו החור באוזון ופליטת גזי חממה, וכך הילדים מודעים להשלכות שבחוסר-מחזור עוד בהיותם בגילים קטנים.
 
קייטנות העוסקות באיכות הסביבה
 
כמעט בכל עיר או מושב בארץ ישנן קייטנות שהטופיק המרכזי שלהן הוא איכות הסביבה. גם בקייטנות רגילות, מקובל כיום יותר מבעבר לא לספק לחניכים רק פחי אשפה, אלא גם מכליות מחזור המשמשות למיון האשפה הנצרכת. כך, גם מחוץ למערכת החינוך זוכרים הילדים שיש להם סביבה לשמור עליה, ומפנימים זאת היטב כדרך חיים.
 
פעילויות ניקיון תורניות בבתי הספר
 
על פי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך – בתי ספר רשאים לשתף תלמידים בעבודות הניקיון השוטפות. הם נבחרים בתורנות שוויונית, ובמהלך העבודה מקנים להם האחראיים תכנים הקשורים לאיכות הסביבה, ולא רק משימות ניקיון פשוטות. התלמידים נדרשים לא רק לנקות את החללים השונים אלא גם למיין נכון את מה שהם ניקו. גם בפרויקט מחויבות אישית, בו חייב כל תלמיד תיכון לעשות מעשים למען הקהילה, ישנם יותר פרויקטים העוסקים באיכות הסביבה מאשר בעבר.
למידע נוסף על איכות הסביבה לילדים ניתן לפנות לפורטלים העוסקים באיכות הסביבה!